Finansal planlama süreçleri

Planlamaya yatırım profili anketini doldurarak başlıyoruz. Sizin ve ailenizin yatırım profilini çıkartarak yatırım yaparken nasıl davrandığınızı genel hatlarıyla belirliyoruz. Yatırım kararlarını alırken mantıklı mı ya da duygusal mı davrandığımıza ve riskten kaçınma derecemize göre hepimizin bir yatırım kişiliği vardır.

Sonrasında, getiri hedefiniz, risk alabilme kapasiteniz ve risk alma isteğiniz, planlanan harcamalar ve olası acil para ihtiyaçlarınız, vergi yükümlülükleriniz ve size özgü diğer durumları da gözönüne alarak bir yatırım politikası belirliyoruz. Ailenizin önceliklerindeki değişiklikler, iş kaybı vb. gibi önemli değişiklikler olduğu durumda yatırım politikanızı güncelliyoruz.

Aile varlıklarını ve borçları içerecek şekilde, hayatınız boyunca kazanabileceğiniz olası gelirleri ve harcamaları da dahil ederek kapsamlı şekilde aile bilançonuzu hazırlıyoruz. Böylelikle yaşamınız boyunca harcamaları finanse etmek ve yaşam standardınızı koruyabilmek için mevcut tüm kaynaklarınızı nasıl kullanabileceğinizi tahmin edebiliyoruz.

Daha önce belirlediğimiz getiri beklentiniz, risk toleransınız ve likidite ihtiyaçlarınıza göre mevcut birikimleriniz için optimum varlık tahsis aralıklarını belirliyoruz. Toplam aile varlıklarının ne kadarını sermaye piyasalarında değerlendirmek gerektiğine karar veriyoruz.

Ayrıca siz ve aileniz için finansal özgürlük ve emeklilik planlaması da yapıyoruz. Ne zaman emekli olabilirsiniz ve emekli olduğunuzda ne kadar birikiminiz olmalı ki ömrünüz boyunca bize yetsin? Tabii ki emeklilik planlarımızın altüst olmaması için de olası riskleri değerlendirip uygun yöntemlerle bu riskleri yönetmeye çalışıyoruz.

1  Yatırım kişiliğini belirle

Planlamaya yatırım profili anketini doldurarak başlıyoruz. Sizin ve ailenizin yatırım profilini çıkartarak yatırım yaparken nasıl davrandığınızı genel hatlarıyla belirliyoruz. Yatırım kararlarını alırken mantıklı mı ya da duygusal mı davrandığımıza ve riskten kaçınma derecemize göre hepimizin bir yatırım kişiliği vardır.

2  Yatırım politikanı hazırla

Sonrasında, getiri hedefiniz, risk alabilme kapasiteniz ve risk alma isteğiniz, planlanan harcamalar ve olası acil para ihtiyaçlarınız, vergi yükümlülükleriniz ve size özgü diğer durumları da göz önüne alarak bir yatırım politikası belirliyoruz. Ailenizin önceliklerindeki değişiklikler, iş kaybı vb. gibi önemli değişiklikler olduğu durumda yatırım politikanızı güncelliyoruz.

3  Kişisel bilançonu oluştur

Aile varlıklarını ve borçları içerecek şekilde, hayatınız boyunca kazanabileceğiniz olası gelirleri ve harcamaları da dahil ederek kapsamlı şekilde aile bilançonuzu hazırlıyoruz. Böylelikle yaşamınız boyunca harcamaları finanse etmek ve yaşam standardınızı koruyabilmek için mevcut tüm kaynaklarınızı nasıl kullanabileceğinizi tahmin edebiliyoruz.

4  Optimum varlık dağılım aralığını belirle

Daha önce belirlediğimiz getiri beklentiniz, risk toleransınız ve likidite ihtiyaçlarınıza göre mevcut birikimleriniz için optimum varlık tahsis aralıklarını belirliyoruz. Toplam aile varlıklarının ne kadarını sermaye piyasalarında değerlendirmek gerektiğine karar veriyoruz.

5  Emeklilik planını hazırla

Ayrıca siz ve aileniz için finansal özgürlük ve emeklilik planlaması da yapıyoruz. Ne zaman emekli olabilirsiniz ve emekli olduğunuzda ne kadar birikiminiz olmalı ki ömrünüz boyunca bize yetsin? Tabii ki emeklilik planlarımızın altüst olmaması için de olası riskleri değerlendirip uygun yöntemlerle bu riskleri yönetmeye çalışıyoruz.

Finansal yatırım süreçleri

Orta-uzun vadeli piyasa döngüsünün neresinde olduğumuza ve piyasa oyuncularının yatırım davranışlarına göre sermaye piyasaları ile ilgili yorum ve görüş oluşturuyoruz. Gelecekteki eğilimlere, getiri beklentilerine ve hangi yatırım araçlarının cazip olabileceğine bakıyoruz. Buna göre, yatırım politikamıza uyumlu olacak şekilde finansal yatırımlarımızda hisse senedi ve borçlanma araçları ağırlıklarına karar veriyoruz.

Yatırım Karar
Alma Süreci

Dikkatli şekilde orta-uzun vadeli piyasa döngüsünün neresinde olduğumuzun analizini yapıyoruz. Ayrıca, piyasa oyuncularının yatırım psikolojisi ve davranışsal analizini yapıyoruz.

Döngü analizimize göre piyasalarla ilgili yorum ve görüş oluşturuyoruz. Gelecekteki olası eğilimler, getiri beklentileri ve hangi yatırım araçlarının cazip olabileceğini belirliyoruz.

Oluşturduğumuz piyasa görüşüne göre portföyün ne kadar agresif ya da korunmacı olacağına karar veriyoruz. Yani portföyümüzde taşıyacağımız hisse senedi ve borçlanma araçları ağırlıkları belirliyoruz.

Yatırım yaptıktan sonra da oluşturduğumuz piyasa görüşünü ve buna göre verdiğimiz yatırım kararlarını gerektikçe gözden geçiriyoruz.

Piyasa Döngü Analizi

Dikkatli şekilde orta-uzun vadeli piyasa döngüsünün neresinde olduğumuzun analizini yapıyoruz. Ayrıca, piyasa oyuncularının yatırım psikolojisi ve davranışsal analizini yapıyoruz.

Piyasa Görüşü Oluşturma

Döngü analizimize göre piyasalarla ilgili yorum ve görüş oluşturuyoruz.Gelecekteki olası eğilimler, getiri beklentileri ve hangi yatırım araçlarının cazip olabileceğini belirliyoruz.

Yatırım Karar
Alma Süreci

Gözden Geçirme

Yatırım yaptıktan sonra da oluşturduğumuz piyasa görüşünü ve buna göre verdiğimiz yatırım kararlarını gerektikçe gözden geçiriyoruz.

 

Portföy Dağılımı

Oluşturduğumuz piyasa görüşüne göre portföyün ne kadar agresif ya da korunmacı olacağına karar veriyoruz. Yani portföyümüzde taşıyacağımız hisse senedi ve borçlanma araçları ağırlıkları belirliyoruz.

Borçlanma araçlarına yaptığımız yatırımlarımızda geri ödenememe riskini gözardı etmeden, yüksek getirili, mümkünse değişken oranlı ve olabildiğince kısa vadeli şirket borçlanma araçlarını tercih ediyoruz. Uzun vadeli olan borçlanma araçlarında ise enstrümanın ikincil piyasada kolayca satılabilir olmasına dikkat ediyoruz. Hisse senedi yatırımlarımızda ise süreç daha detaylı çalışmayı gerektiriyor.

Yatırım fikrinin
oluşması

Araştırma &
Değerleme

Portföy
Oluşturma

Portföyü gözden
geçirme

Borsalarda hisseleri işlem gören şirketlerden fiyatı cazip seviyelerde olabilecek şirketleri belirliyoruz. Bunlar arasında incelemeye değmeyecek kadar kalitesiz olanları eleyip, kalan şirketleri cazip fiyatlı olması ve kalite kriterlerine göre öncelik sıralamasına koyuyoruz.

Öncelik sıralamasında en üsttekilerden başlamak üzere seçilen şirketleri araştırmaya başlıyoruz. Şirketin iş modeli, bilanço gücü ve yönetim bakımından kalitesini değerlendiriyoruz. Şirket için uygun bir finansal modelleme yapıp değer aralığı hesaplıyoruz.

Hisseyi alım için cazip bulup (yüksek güvenlik marjı ile) yatırım yapmaya karar verdiğimizde ise portföy oluşturma aşamasına geçiyoruz. Her bir hisseden ne kadar alacağımızı belirlerken, önemli miktarda birikim kaybı ihtimalinin en düşük düzeyde kalmasına dikkat ediyoruz. Mümkün olduğunca yüksek güvenlik marjına sahip olacak fiyatlardan hisse alımı yapıyoruz.

Ayda birden daha kısa olmamak üzere belli aralıklarla hisse yatırımlarımızı gözden geçiriyoruz. Hisse fiyatı hedef değerine yaklaştığında, çok daha iyi fırsatlar ortaya çıktığında ya da yatırım gerekçesi artık geçersiz kaldığında hisseyi satabiliyoruz. Her üç ayda bir her şirket için yapılacak değerlendirme ile yatırım gerekçesinin devam edip etmediğini kontrol ediyoruz.

1  Yatırım fikrinin oluşması:

Borsalarda hisseleri işlem gören şirketlerden fiyatı cazip seviyelerde olabilecek şirketleri belirliyoruz. Bunlar arasında incelemeye değmeyecek kadar kalitesiz olanları eleyip, kalan şirketleri cazip fiyatlı olması ve kalite kriterlerine göre öncelik sıralamasına koyuyoruz.

2  Araştırma & Değerleme

Öncelik sıralamasında en üsttekilerden başlamak üzere seçilen şirketleri araştırmaya başlıyoruz. Şirketin iş modeli, bilanço gücü ve yönetim bakımından kalitesini değerlendiriyoruz. Şirket için uygun bir finansal modelleme yapıp değer aralığı hesaplıyoruz.

3  Portföy oluşturma

Hisseyi alım için cazip bulup (yüksek güvenlik marjı ile) yatırım yapmaya karar verdiğimizde ise portföy oluşturma aşamasına geçiyoruz. Her bir hisseden ne kadar alacağımızı belirlerken, önemli miktarda birikim kaybı ihtimalinin en düşük düzeyde kalmasına dikkat ediyoruz. Mümkün olduğunca yüksek güvenlik marjına sahip olacak fiyatlardan hisse alımı yapıyoruz.

4  Portföyü gözden geçirme

Ayda birden daha kısa olmamak üzere belli aralıklarla hisse yatırımlarımızı gözden geçiriyoruz. Hisse fiyatı hedef değerine yaklaştığında, çok daha iyi fırsatlar ortaya çıktığında ya da yatırım gerekçesi artık geçersiz kaldığında hisseyi satabiliyoruz. Her üç ayda bir her şirket için yapılacak değerlendirme ile yatırım gerekçesinin devam edip etmediğini kontrol ediyoruz.

Yatırım Fikirlerimiz
Ayağınıza Gelsin

Finansal tavsiyelerimize ve çözüm önerilerimize erişmek ve disiplinli yatırım politikalarını takip ederek birikimlerini güvenle artırmayı başaranların arasına katılmak istiyorsanız yatırım bültenimize bugün kaydolun.